شاید همه ما باید جاوا اسکریپت را درک کرده و آن را عمیقا فراگیریم